14/11/2016

Trailerkørekort

Fjordens Køreskole

Holdstart: august

Hvornår skal man have trailer kørekort ?

Kategori B (almindelig personbil) giver ret til at køre:

  • Bil med max tilladt totalvægt på 3.500 kg + påhængskøretøj på max tilladt totalvægt på 750 kg.
  • Du må altså altid køre med 750 kg trailer, hvis bilen er godkendt til det.
  • Hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt er mere end 750 kg, må bilens og påhængskøretøjets samlede tilladte totalvægt max være på 3.500 kg.

Kategori B+ (lille trailerkørekort) giver ret til at køre:

  • Vogntog (personbil+trailer) med en samlet tilladt totalvægt på max 4.250 kg.(eks. bil 2500 kg + trailer 1750 kg).
  • Undervisningen til kategori B+ er den samme som kategori B/E.

Kategori B/E (stort trailerkørekort) giver ret til at køre:

  • Vogntog med en samlet tilladt totalvægt på max 7.000 kg
  • Bil på 3.500 kg + trailer på 3.500 kg

Uanset om du skal bruge kategori B+ eller B/E, er kravet til undervisningen den samme, og har derfor valgt kun at give kørekort til kategori B/E.

Hvis du har evt. spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte mig via (mail adr) eller på 51368987.

Undervisningen består af følgende:

Teoriundervisningen (afholdes på én gang)

Kørelektioner: 6 x 45 min. (fordelt på 3 dage)

Køreprøven: Kontrolprøve og en praktiskprøve

Undervisning til kategori B/E må først påbegyndes, når eleven har erhvervet kørekort til kategori B.

Teoriundervisning

Der afholdes ikke teoriprøve, men eleven skal dog i køreskolen opnå kendskab til trailerens opbygning og lovpligtige udstyr samt sammenkoblingsregler.

Eleven skal desuden opnå indsigt i og forståelse for, de farer og vanskeligheder, de som fører af et B/E vogntog møder i trafikken, samt opnå viden om de færdselsregler og andre bestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.

Praktikundervisning: Der indøves færdigheder i almindelig kørsel. Mundtlig overhøring i reglerne omkring trailerens opbygning, samt sammenkoblingsregler for vogntog af nævnte type, herunder kontrol af vogntoget som anvendes til prøven. En praktisk køreprøve med den prøvesagkyndige som ledsager. Prøven omhandler blandt andet bakning omkring hjørner, efter spejle.

Hvis du ønsker mere info vedr. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E så klik her